Menu

Holdninger og værdier

I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle.

For at opnå dette har vi nogle værdier, som vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro IF. Vores mål er, at alle aktører i og omkring klubben kender til vores værdier og handler i overenstemmelse med disse. 

Tilbage i år 2012 stod bestyrelsen ved en skillevej. Der var brug for nye tanker og nye mål. Bestyrelsen startede en proces, der udmøntede sig i tre fokusområder:

  • Plads til alle 
  • 60 - 20 plan 
  • Organisationsarbejde

Tilsammen udgør disse tre fokusområder bestyrelsens bud på Det nye BiF.

De tre fokusområder er alle udviklingsorienteret og handler om, hvad bestyrelsen vil med klubben fremadrettet. 

Det blev hurtigt klart, at organiseringen af bestyrelsen skulle ændres, og ansvarsområderne skulle fordeles ud på folk. 

Henover år 2013 arbejdede bestyrelsen på at ændre organisationen og tilpasse den virkeligheden anno 2013. Det blev klart for bestyrelsen, at klubben manglede et fundament - nogle værdier alle var fælles om.

Vores værdier blev udarbejdet i samarbejde med klubbens frivillige og er resultatet af en god proces i foråret år 2014. 

Luk