Menu

Retningslinjer for god opførsel

Retningslinjer for adfærd og opførsel i BiF Fodbold regi
BiF Fodbold vil gerne være kendt for god opførsel, Fair Play og en god sportslig ånd. Som klub er det vigtigt, at personer med tilknytning til BiF Fodbold repræsenterer klubben på en god og ordentlig måde.

Det betyder bl.a. at

 • Vi byder modstandere og dommere velkommen.
 • Vi siger god kamp til modstander og dommer inden kampen.
 • Vi siger tak for kampen til modstander og dommer efter kampen.
 • Vi behandler modstandere, dommere og tilskuere ordenligt.
 • Vi behandler hinanden ordenligt til træning, kamp eller stævner.
 • Vi husker at rose hinanden, når nogen har gjort noget godt.
 • Hvis vi har anledning til at kritisere noget, siger vi det til den rette person, der kan gøre noget ved problemet.
 • Vi forpligter hinanden på at påtale uværdig opførsel hos den enkelte.
 • Vi forpligter også hinanden på efterfølgende at følge op på sagen, således der ikke sker gentagelser i fremtiden.
 • Som klub vil vi ikke tolerere mobning, chikane eller uværdig opførsel fra vores trænere, spillere, ledere, forældre eller tilskuere.
  Derfor vil vi som klub også reagere på mobning, chikane eller uværdig opførsel i enhver sammenhæng, på hvilket som helst medie vi får kendskab til og uanset formen.

Konsekvenser ved overtrædelse:
For at værne om klubben ry, kan klubben se sig nødsaget til at sanktionere overfor gentagne eller voldsomme overtrædelser af klubbens retningslinjer. Konsekvenserne kan variere fra påtale, samtale med vedkommende, inddragelse af forældre, inddragelse af myndighederne, karantæne og til eksklusion fra klubben.

Luk